fbpx

ข่าวสาร

พาร์ทเนอร์ของเรา

ราคาเริ่มต้นเพียง 60 บาท ต่อคนต่อเดือน

พร้อมที่จะจัดการทรัพยากรบุคคลของคุณแล้วหรือยัง?

เริ่มทดลองใช้งานฟรีวันนี้เพื่อทำความรู้จักกับ HReasily มากขึ้น

Subscribe to our newsletter