ITAP (Innovation and technology assistance program) หรือ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามหลักเกณฑ์ สูงสุด 50% ต่อบริษัท (ไม่เกิน 400,000 บาทต่อโครงการ)

อยากเข้าร่วมโครงการ ต้องทำอย่างไร?

ติดต่อ HReasily
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
เลือกแพคเกจที่ต้องการ
• Kick Off Phase Package
• Implementation Phase Package
ส่งใบสมัครของคุณ
HReasily ร่วมกับพาร์ทเนอร์ เรามีทีมงานเฉพาะที่จะช่วยเหลือเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ คุณสามารถส่งใบสมัครของคุณมาให้เราได้เลย

HReasily จะอำนวยความสะดวกให้คุณในการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการสมัครขอทุน แต่คุณต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่เรา
หลังส่งใบสมัครแล้ว
เมื่อใบสมัครของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว ให้แจ้งตัวแทนฝ่ายขายของ HReasily ว่าคุณต้องการดำเนินการชำระเงิน ส่วนที่คุณต้องจ่ายคือส่วนต่างของใบแจ้งหนี้ทั้งหมดหลังจากหักจำนวนเงินสนับสนุนจากเงินช่วยเหลือแล้ว
หลังการชำระเงิน
เมื่อชำระเงินกับ HReasily แล้ว ให้ส่งหลักฐานใบเสร็จการชำระเงินมาที่ HReasily

หลังจากนั้นก็เริ่มใช้งานระบบ HReasily ได้เลย

คำถามที่พบบ่อย

โปรดติดต่อทีมขายของเรา เนื่องจากเราจะต้องตรวจสอบระยะเวลาการใช้ระบบของคุณและแพคเกจที่คุณใช้อยู่

ได้ แต่ใบแจ้งหนี้จะต้องมาจาก TSP ที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น (เช่น HReasily)

ได้ หากมีบริษัทมากกว่าหนึ่งแห่งก็สามารถสมัครขอเงินสนับสนุนสำหรับแต่ละบริษัทได้