ภาษาไทย

SME Total Solution เป็นบริการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร สำหรับ SMEs ภายใต้ความร่วมมือของ 4 พันธมิตร ได้แก่ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย, TMBThanachart (ttb), HREasily (HREasily) และ TMB Asset Management (TMBAM Eastspring) โซลูชั่นที่ช่วยบริหารจัดการดูแลพนักงานแบบครบวงจรของเรา ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ลดปัญหาทางธุรกิจ พร้อมทั้งมอบความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับเจ้าของธุรกิจ, ทรัพยากรบุคคล และช่วยให้เจ้าของธุรกิจมีความมั่นคงทางการเงินมากยิ่งขึ้น

บริการจ่ายเงินเดือน
และดูแลสวัสดิการ
พนักงาน

ttb payroll plus

สวัสดิการกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ

สวัสดิการประกัน
ชีวิตกลุ่ม

บริการงาน HR แบบดิจิตัล

Contact Us

Or call us at +6694-520-0099

Who is HReasily? Watch our video!

Play Video

Join our newsletter. Get access to exclusive HReasily content!

Get HReasily App