อัปเดตเกี่ยวกับโปรดักส์

HReasilyPro Release (Thailand) - 1 Apr 2024

April 1, 2024

We are thrilled to announce that HReasilyPro, the cutting-edge HR and payroll management solution, is now available for businesses in Thailand. HReasilyPro has recently unveiled a series of enhancements aimed at simplifying and optimising processes for businesses operating in Thailand. These updates represent a significant step forward in empowering organisations with the tools they need to navigate the complexities of HR and payroll management in the Thai market.

HReasily Partner Dashboard

September 12, 2020

We are Asia’s fastest growing HRTech SaaS company because our partners grow stronger and larger day by day. Now, any of our partners can easily manage a list of clients through the Partner Dashboard. Accountability across multiple client payrolls is now incredibly powerful due to this interface. Are you ready to grow?

พาร์ทเนอร์ของเรา

ราคาเริ่มต้นเพียง 60 บาท ต่อคนต่อเดือน

พร้อมที่จะจัดการทรัพยากรบุคคลของคุณแล้วหรือยัง?

เริ่มทดลองใช้งานฟรีวันนี้เพื่อทำความรู้จักกับ HReasily มากขึ้น